MLI Blog

The MLI Blog is intended to inform you about the latest news relating to our courses and events. Furthermore, the curated articles are a source of additional knowledge and education in management and leadership, education, health and social care, and personal development.

Ħmistax-il qrajna ir-rakkont fejn David iddeċieda li ma jmissix u ma jpattihiex lil Sawl anke jekk kellu ċ-ċans billi urieh li seta’ joqtlu u ma qatlux. Ġimgħa ilu qrajna fil-vanġelu...

+ Read More

Ir-Reżiljenza

6th June, 2019

Kontinwament nisimgħu bi traġedji kemm b’kawżi naturali bħal dulluvji jew terremoti kif wkoll dawk ikkawżati minn bnedmin għal bnedmin bħal abbuż, gwerer, vjolenza jew cirkostanzi...

+ Read More

‘Dak li tiżra’ taħsad,’ jgħid il-Malti u ftit huma dawk li jammettu li l-industrijalizzazzjoni ta’ mitejn sena ilu u r-Rivoluzzjoni Franċiża bl-ewwel dikjarazzjoni...

+ Read More

Il-Fiduċja

6th June, 2019

‘Bħal San Tumas’ San Tumas ma emminx li Ġesu’ deher lid-dixxipli wara l-qawmien mill-imwiet u l-vanġelu jgħid li qalilhom li biex jemmen irid jara. Il-fiduċja hija...

+ Read More

Jekk inħarsu madwarna kemm fil-gazzetti, kemm fid-diskors ta’ ħafna personalitajiet, kif wkoll fid-diskors ta’ kull wieħed u waħda minna dejjem tara li jkun hemm xi forma...

+ Read More

Din is-sena għalaqna mitt sena minn meta l-ewwel Gwerra Dinjija spiċċat. Kienet ħaġa straordinarja meta l-għedewwa ddeċidew li fil-Milied ma jkomplux jiġġieldu biex jagħtu messaġġ...

+ Read More